X

Practikal

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΣ (m)
ΎΨΟΣ (m)
ΠΑΤΖΟΥΡΙ/ΡΟΛΟ
ΣΙΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ
Επιλέξτε τον τύπο των κουφωμάτων
Πρόκειται για
Επιλέξτε χρώμα
Τζάμια
Όνοματεπώνυμο
Περιοχή
Τηλέφωνο
E-mail
Παρατηρήσεις
ReCaptcha
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
Όνοματεπώνυμο
Περιοχή
Τηλέφωνο
E-mail
Επιλέξτε τον τύπο των κουφωμάτων
Πρόκειται για
Επιλέξτε χρώμα

Περιγράψτε το είδος των κουφωμάτων, τις διαστάσεις και τα τεμάχια. παράδειγμα:

  • Πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη (τζάμι-πατζούρι) 1,40 x 2,20 τεμ:2
  • Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγόμενο-ανακλινόμενο  0,70 x 0.90  τεμ:1
  • Πόρτα μονόφυλλη συρόμενη (τζάμι-σίτα-πατζούρι) 1,50 x 2,20 τεμ:3

Αντικαταστήστε τώρα τα παλιά σας κουφώματα με νέα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Europa και ωφεληθείτε από το νέο ανανεωμένο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ". Με τους νέους ευνοϊκότερους όρους κερδίζετε ακόμα περισσότερα αφού μπορείτε όχι μόνο να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια αλλά και να αυξήσετε την αξία του.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων σε ωφελούμενους που καλύπτουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών (ώς σύνολο κτηρίου) και μεμονωμένων διαμερίσματων που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια :

  • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
  • Υφίστανται νόμιμα (διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο), δεν είναι αυθαίρετα.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ (σύμφωνα με τον νέο ΚΕΝΑΚ).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία
Ατομικό εισόδημα
Οικογενειακό
εισόδημα
Βασικό ποσοστό
επιχορήγησης
Αύξηση επιχορήγησης
ανά εξαρτώμενο τέκνο
Μέγιστο
ποσοστό επιχορήγησης
1 Έως 10.000 € Έως 20.000 € 60% 5% 70%
2 10.001 € έως 15.000 € 20.001 € έως 25.000 € 50% 5% 70%
3 15.001 € έως 20.000 € 25.001 € έως 30.000 € 40% 5% 70%
4 20.001 € έως 25.000 € 30.001 € έως 35.000 € 35% 5% 70%
5 25.001 € έως 30.000 € 35.001 € έως 40.000 € 30% 5% 70%
6 30.001 € έως 35.000 € 40.001 € έως 45.000 € 25% 5% 70%
7 35.001 € έως 40.000 € 45.001 € έως 50.000 € 0% 5% 70%

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης.
5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

- ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του νέου ΚΕΝΑΚ.

- επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα.

- επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ανώτερος Προϋπολογισμός Αιτήσεων

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος:

  • το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
  • η αμοιβή του συμβούλου έργου.

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 6, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το πλήθος των προστατευόμενων μελών τους, λαμβάνουν την αντίστοιχη επιχορήγηση και είτε αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ή μέρους του ποσού με ίδια κεφάλαια, είτε συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, για το υπόλοιπο ποσοστό του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου με 100% επιδότηση επιτοκίου. Οι Ωφελούμενοι της κατηγορίας 7 δεν λαμβάνουν επιχορήγηση αλλά δάνειο στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και επιδότηση επιτοκίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση ένταξης τους στο πρόγραμμα, μέσω της ιστοσελίδας https://exoikonomisi.ypen.gr και της ειδικής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου και θα ελέγχουν αν τηρούν τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική αίτηση, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Ποια είναι τα βασικά βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ;
1. Έκδοση Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).
2. Συμπλήρωση από τον σύμβουλο του έργου του εντύπου ενεργειακών παρεμβάσεων.
3. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά περίπτωση (λογαριασμός ΔΕΗ, αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση πολυκατοικίας, δηλώσεις συμμόρφωσης περί deminimis σε περίπτωση μισθωμένων κατοικιών) κλπ.
4. Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomisi.ypen.gr/, όπου το πληροφοριακό σύστημα αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου και προδεσμεύει τον αιτούμενο προϋπολογισμό του έργου.
5. Ακολουθεί έλεγχος όλων των δικαιολογητικών και διασταυρώσεις με βάση τα Ε1 & Ε9 του ωφελούμενου.
6. Υποβολή στην πλατφόρμα των προσφορών για τις παρεμβάσεις.
7. Τελική απόφαση από τον ωφελούμενο άν θα κάνει χρήση τραπεζικού δανεισμού.
8. Απάντηση για έγκριση ή μη εντός διαστήματος 2μηνών.
9. Εκταμίευση προκαταβολής.
10. Ολοκλήρωση παρεμβάσεων εντός 9 μηνών από την έκδοση απόφασης υπαγωγής.
11. Έκδοση δεύτερου Π.Ε.Α.
12. Τελική εκταμίευση του πόσου επιδότησης-πληρωμή προμηθευτών.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω απαιτήσεων θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους.
Αυτό σημαίνει ότι τα κουφώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει βάσει της κείμενης νομοθεσίας να φέρουν σήμανση CE.
image

Στα έργα μας συγκαταλέγονται μονοκατοικίες, μεζονέτες, πολυκατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων, βίλες καθώς και παραδοσιακές κατοικίες. Δείγματα δουλειών μας μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Κατοικία στην Κηφισιά
Κατοικία στην Πολιτεία
Συγκρότημα κατοικιών στο Πικέρμι
Οκταόροφη πολυκατοικία στο Παγκράτι
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Εξαόροφη πολυκατοικία στη Ν.Σμύρνη
Κατοικία στην Χαλκίδα
Κατοικία στη Φιλοθέη
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Εξαόροφο στον Πειραιά
Τριόροφη κατοικία στο Μαρούσι
Κατοικία στην Κηφισιά
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Τετραόροφο στον Πειραιά
Τριόροφη κατοικία στο Ν.Ηράκλειο
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Κατοικία στα Σπάτα
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Κατοικία στην Δροσιά Χαλκίδας
Τετραόροφη πολυκατοικία στο Ν.Ηράκλειο
Κατοικία στα Πετράλωνα
Κατοικία στο Ν.Ηράκλειο
Τετραόροφο στην Ηλιούπολη
Οκταόροφη πολυκατοικία στο Γαλάτσι
Τετραόροφο στο Ν.Ηράκλειο
Τετραόροφο στο Μαρούσι
Παραδοσιακή κατοικία στη Μάνη
Κατοικία στην Κάτω Κηφισιά
Κατοικία στο Χαλάνδρι

Η Practikal Αφοι Σ. Κλάδη Ο.Ε. φέρει το σήμα συμμόρφωσης CE στα προϊόντα που κατασκευάζει και τα οποία είναι σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα απαιτήσεων :

ΕΝ 12207:2000 / ΕΝ 1026:2000 που αναφέρεται στην αεροδιαπερατότητα για πόρτες και παράθυρα και την ταξινόμηση τους μετά την δοκιμή.
ΕΝ 12210:2000/ ΕΝ 12211:2000 που αναφέρεται στην αντοχή σε ανεμοπίεση για πόρτες και παράθυρα και την ταξινόμηση τους μετά την δοκιμή.
ΕΝ 10077-2:2003-10, που αναφέρεται στην Θερμική Επίδοση  για πόρτες και παράθυρα και τον υπολογισμό θερμικής αγωγιμότητας.
ΕΝ 1932:2000, που αναφέρεται στην Αντοχή σε Ανεμοπίεση των ρολλών και την ταξινόμησή τους μετά την δοκιμή.

Από το Φεβρουάριο του 2010 είναι υποχρεωτική η σήμανση CE σε όλα τα δομικά στοιχεία και υλικά ενός κτιρίου ή  σπιτιού.

Ο νόμος μετά από αυτή την ημερομηνία καθιστά πλέον αδύνατη την πώληση ή ενοικίαση ενός χώρου, του οποίου τα δομικά υλικά δεν εναρμονίζονται στις ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες που συνθέτουν τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων.

Για τα κουφώματα αλουμινίου (πόρτες και παράθυρα) το διεθνές πρότυπο προϊόντος είναι το ΕΝ 14351-1:2006+Α1:2010.
Επίσης συμμετέχουμε σε όλα τα σεμινάρια που αφορούν το κλάδο του κουφώματος με σκόπο την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας και την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή.

ce

Πιστοποιητικό Europa
Πιστοποιητικό Europa 2550
Πιστοποιητικό Europa 6000
Πιστοποιητικό Europa 10000
Πιστοποιητικό CE
Πιστοποιητικό marketing
Πιστοποιητικό 1994
Πιστοποιητικό Europa 2500
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης somfy

Η Practikal Αφοι Σ.Κλάδη Ο.Ε. έχει επιλέξει και χρησιμοποιεί πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Συνεργάζεται με τα πλέον καταξιωμένα και πρωτοπόρα εργοστάσια στο χώρο των συστημάτων αλουμινίου, των υαλοπινάκων, των εξαρτημάτων-μηχανισμών και των αναλωσίμων υλικών. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η παραγωγή κουφωμάτων υψηλών προδιαγραφών.

europa hybrid logo

Συστήματα αλουμινίου

saintgobain-logo

Ενεργειακά τζάμια

logo roto

Μηχανισμοί-Εξαρτήματα

 logo-gu

Μηχανισμοί-Εξαρτήματα

logo SOMFY

Μοτέρ-Αυτοματισμοί

bmp logo

Eλαστικά EPDM

 HAUTAU-Logo

Ανασηκούμενοι μηχανισμοί

HOPPE logo 

Πόμολα-Λαβές

spax logo

Βίδες

 RECA logo

Αρμόκολλες-Σιλικόνες

sika logo

Στεγανοποιητικά υλικά

Στην Practikal κατασκευάζουμε και τοποθετούμε ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου Europa με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Εφαρμόζουμε τις πιο αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και γι΄αυτό τα παραγόμενα κουφώματα προσφέρουν κορυφαία ποιότητα, αξιόπιστη λειτουργία, εργονομία, άψογη αισθητική εμφάνιση και συνοδεύονται από πιστοποίηση CE.

Προβλέπουμε και ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ζητήστε μας δωρεάν μελέτη πατώντας εδώ

Δωρεάν μελέτη

home6

Αν κατασκευάζετε καινούργιο σπίτι ή έχετε αποφασίσει την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων της κατοικίας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να λάβετε, μετά από επιμέτρηση, μια πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη εγκατάστασης κουφωμάτων.

Φόρμα επικοινωνίας
ReCaptcha

PRACTIKAL ΑΦΟΙ Σ. ΚΛΑΔΗ Ο.Ε.
Πρασίνου Λόφου 116 | Ν. Ηράκλειο 141 21

Τηλ: 210 2846346 | Fax: 210 2846346
Κινητό: 6944 376313
Εmail: info@practikal.gr